REJSEARRANGØR
Get Global ApS er rejsearrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 2698. Rejsen gennemføres ifølge de af Justitsministeriets bestemmelser for pakkerejser – Pakkerejseloven nr. 472 af 30/06/1993. 

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse samt på vores hjemmeside. I forbindelse med tilmelding betales et depositum på kr. 1.000. Depositum indbetales på konto nr. 2228 4390166120 (Nordea Bank). Ved betaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig at have læst og accepteret Get Global´s handelsbetingelser. Den rejsende er ansvarlig for at der er 100% overensstemmelse mellem dennes fulde navn jvf. pas og det tilmeldte navn. Faktura på restbeløbet vil blive fremsendt ca. 2 uger før betalingsfristen, som vi være senest 60 dage før afrejsen. Ved booking mindre end 60 dage før afrejsen, skal rejsens fulde beløb betales inden for 5 hverdage.

REJSENS PRIS
Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter, skatter og valutakurser. Hvor intet andet er anført, omfatter prisen indkvartering, delvis forplejning, entréer, aktiviteter samt  transport rundt i landet. Detaljeret indhold for de enkelte rejser kan ses på www.getglobal.dk. Den opgivne pris på hjemmesiden er eksklusiv flybillet samt eventuelle vaccinationer, visum, rejseforsikring og lommepenge.

PRISÆNDRING
Alle priser er vejledende og der tages forbehold for eventuelle ændringer. Du finder altid gældende priser på vores hjemmeside www.getglobal.dk. Get Global kan, under særlige omstændigheder ændre den aftalte pris for allerede eksisterende bestillinger. Ændringen skal i sådanne tilfælde bero på dokumenterede stigninger i skatter, afgifter, olie, transportomkostninger, gebyrer eller stigende valutakurser. En prisændring skal varsles snarest muligt og med mindst 20 dages varsel. Overstiger prisændringen 10% af rejsens pris kan rejsen annulleres uden omkostninger og det indbetalte beløb vil blive refunderet.

FLYBILLET
Get Global sørger for flybillet efter ønske. Denne billet skal betales når reservationen er foretaget, før udstedes af billetten kan finde sted.

Vi booker så vidt det er muligt fleksible flybilletter der giver mulighed for ændring af hjemrejsedato. Endvidere bookes flybilletterne inklusiv afbestillingsforsikring. Denne forsikring udgør 6% af flybillettens pris og er derfor medregnet i vores flytilbud sammen med lufthavnstransport på destinationen. Den rejsende er ansvarlig for at tjekke billetten igennem for korrekt navn, rejserute og dato når billetten modtages.

Såfremt den rejsende selv ønsker at bestille flybilletten, tilrådes det at kontakte Get Global først. Endvidere skal vi have en kopi af rejseplanen, så vi kan orientere vores partner om ankomst- og afrejse tider. Bemærk at der tillægges et gebyr på kr. 700 ved egen flybestilling. Gebyret dækker separat administration, information til lokal partner om ankomst- og afrejsetidspunkt samt planlægning af og transport til og fra lufthavnen på destinationen, såfremt det vil være i følgeskab med gruppen.

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker lægedokumenteret sygdom samt dødsfald i nærmeste familie før afrejsen. Denne forsikring koster 6% af programprisen. Afbestillingsforsikringen tegnes via Get Global hos Gouda Rejseforsikring i forbindelse med køb af rejsen. Forsikringen dækker refusion af programprisen.

REJSEFORSIKRING
Den rejsende er selv ansvarlig for de forsikringer, som måtte anses for nødvendige, f.eks. sygdom- ulykkes-, ansvars- og rejsegodsforsikring, forsikring for hjemtransport i tilfælde af sygdom samt under frivilligt arbejde hvis det er en del af programmet. Det tilrådes at tegne tillægsforsikring, som bl.a. dækker forsinket fremmøde, hjemrejseforsinkelse, overfald, sygeledsagelse, død og invaliditet.

Get Global samarbejder med Gouda Rejseforsikring og hjælper gerne med at tegne relevant forsikring. Såfremt der ikke tegnes rejseforsikring gennem Get Global, skal den rejsende oplyse hvilket forsikringsselskab der anvendes samt police nr. Ved egen forsikring, skal den rejsende være opmærksom på, at denne også dækker under frivilligt arbejde, såfremt det er en del af rejsen.

AFBESTILLING AF REJSEN
Din tilmelding er bindende.

Men i tilfælde af, at du afbestiller din rejse gælder følgende:

  1. Depositum refunderes ikke.
  2. mere end 60 dage før afrejse refunderes programprisen minus depositum.
  3. mindre end 60 dage før afrejse refunderes programprisen samt depositum ikke.

AFLYSNING AF REJSEN
Get Global kan aflyse rejsen af følgende årsager:

  • Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke og i øvrigt force majeure og ifm. lignende situationer, som Get Global ikke med passende omhyggelighed har kunnet forudse ved aftalens indgåelse eller have haft mulighed for at afværge. I så fald er Get Global forpligtet til at underrette de tilmeldte deltagere.
  • Såfremt en rejse er afhængig af et minimum antal deltagere og Get Global ikke har et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, er det en gyldig aflysningsgrundlag. Get Global er i dette tilfælde forpligtet til at underrette de tilmeldte rejsedeltagere, hurtigst muligt og senest 30 dage før afrejse.

I tilfælde af, at en rejse aflyses i henhold til punkt 1) eller 2), tilbydes den rejsende en alternativ rejse. Såfremt det ikke ønskes, tilbagebetales det indbetalte beløb uden fradrag. Derudover kan der ikke stilles krav om erstatning.

Ved ønske om anden rejse tillægges/fratrækkes prisdifference i forhold til det indbetalte beløb.

ÆNDRING AF REJSEN
Såfremt der måtte opstå forhold på en destination der vil kræve ændringer af programmet (f.eks. vejrforhold, vejrforhold og andre uforudsete omstændigheder), er Get Global berettiget og forpligtet til at disse bliver fortaget i samarbejde med den lokale partner. F.eks. alternative aktiviteter og ekskursioner. Get Global vil, så vidt det er muligt, meddele uforudsete ændringer inden afrejsen.

REJSEDELTAGERENS ANSVAR
Det er rejsedeltagerens ansvar, at oplyse fulde navn, fødselsdato mm. i overensstemmelse med det personlige pas samt at eventuelle nødvendige visum, vaccinationer, forsikringer mm. er foretaget og kontrolleret.

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte afgangstid- og sted samt ikke har gyldigt pas/visum el. lign. vil ikke kunne gøre krav om godtgørelse ved eventuelle ekstra omkostninger. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret om mødetider/steder, hjemrejsetidspunkt mv.

Af sikkerhedsmæssige grunde, er rejsedeltageren forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser der er gældende ved transportmidler, indkvartering, opførsel i respekt for lokale skikke og anvisninger, gældende internationale regler for PADI kurser samt ikke at indtage euforiserende stoffer. Tilsidesættes disse bestemmelser, forbeholder Get Global og lokale partnere sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen, således at videre ophold og hjemrejsen må foretages på rejsedeltagernes eget ansvar og omkostninger.

Ved eventuelle dykkerkurser er det rejsedeltagerens ansvar at informerer om eventuelle sygdomme, allergier el. lign der kan medvirke til, at et dykkerkursus ikke kan gennemføres. Ved tvivl er det ligeledes rejsedeltagerens ansvar at blive undersøgt af en læge før påbegyndelsen.

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer over en rejse skal adviseres umiddelbart til Get Global. Get Global kan i nødstilfælde kontaktes døgnet rundt på tlf. 7199 2255. Hvis Get Global ikke er blevet informeret om eventuelle mangler eller andet og dermed ikke haft mulighed for at afhjælpe på rejsemålet, bortfalder grundlaget for senere reklamation. Skriftlige reklamationer skal sendes til Get Global ApS indenfor rimelig tid med angivelse af navn, rejse samt årsag. Eventuelle uoverensstemmelser kan herefter indberettes til Pakkerejse-Ankenævnet.

AFBRYDELSE AF REJSE / DELTAGELSE I AKTIVITETER
Hvis den rejsende vælger at afbryde rejsen, skal en ”Release-form” underskrives før programmet forlades. Den rejsende vil herefter selv være ansvarlig for sikkerhed og yderligere omkostninger samt være inde forstået med, at det resterende program ikke refunderes.

Såfremt der er aktiviteter der pga. sygdom eller andet, ikke kan/ønsker gennemføres, kan denne naturligvis undlades, men der kan ikke stille krav om refundering overfor lokal partner eller Get Global.

 

KONTAKTOPLYSNINGER
GET GLOBAL ApS
Skovparken 5
2990 Nivå

Tlf. 7199 2255
[email protected]

CVR.nr. 37658790

Alle priser er vejledende og der tages forbehold for eventuelle ændringer.
Gældende dagspriser findes på nettet.

Senest opdateret 9. november 2018